Afronden herstelwerkzaamheden
Delen via:   

17 / 10 / 2019

De komende maanden vinden langs het tracé van de nieuwe verbinding nog afrondende werkzaamheden plaats om de gronden te herstellen en groen aan te planten. Dit zal nog tot in 2020 voortduren, aangezien in de wintermaanden minder tot geen werkzaamheden voor groenherstel kunnen plaatsvinden.