Landschapsplan
Delen via:   

Landschapsplan Randstad 380 kV Noordring

Naast het bouwen van een nieuwe hoogspanningsverbinding gaat TenneT op een aantal locaties ook 'groene' landschapsmaatregelen uitvoeren. De landschapsmaatregelen staan in het Landschapsplan. In dit plan staat ook hoe het plan tot stand is gekomen en wat het doel ervan is. Samengevat draagt het eraan bij om de nieuwe hoogspanningsverbinding zo goed mogelijk in het landschap in te passen. Of zoals het in het plan staat: de maatregelen dragen bij aan de "ruimtelijke aanvaardbaarheid" van de hoogspanningsverbinding.

Om over te kunnen gaan tot de aanleg, moeten we de (algemene) maatregelen veel gedetailleerder uitwerken. Daar zijn we nu mee bezig. Dat doen we niet alleen, maar samen met bijvoorbeeld de natuurterreinbeheerders zoals Staatsbosbeheer en Recreatieschap Spaarnwoude. En ook in samenwerking met gemeenten en soms ook direct met bewoners zoals we dat gaan doen in Nieuwe Wetering, waar de maatregelen in of dichtbij het dorp wat willen gaan doen. In Spaarnwoude zijn we met die uitwerking trouwens al klaar: daar heeft het Recreatieschap al een deel van het nieuwe groen aangeplant. Op de andere plaatsen beginnen we daar doorgaans mee, zodra de bouw van de hoogspanningsverbinding klaar is. Binnenkort breiden we deze pagina uit met een update van alle locaties die in het Landschapsplan zijn opgenomen.

Binnenkort breiden we deze pagina uit met een update van alle locaties die in het Landschapsplan zijn opgenomen. Vooruitlopend hierop is onderstaand alvast het verslag te vinden van de bijeenkomst die we 24 januari 2018 hebben gehouden in Nieuwe Wetering. Samen met bewoners, gemeente en andere belanghebbenden hebben we toen ideeën verzameld voor de uitwerking van landschapsmaatregelen voor het dorp Nieuwe Wetering en directe omgeving.