Planning

2015

Uitvoering werkzaamheden Beverwijk-Vijfhuizen
Aanleg stations Vijfhuizen en Beverwijk

2016

Uitvoering werkzaamheden Beverwijk-Vijfhuizen

Oplevering 380 kV-hoogspanningstations Beverwijk en Vijfhuizen

3e Kwartaal 2016
Start werkzaamheden  Vijfhuizen-Bleiswijk

2017

Uitvoering werkzaamheden Vijfhuizen-Bleiswijk

3e Kwartaal 2017
Ingebruikname 380 kV-verbinding Beverwijk-Vijfhuizen

Ingebruikname Vijfhuizen-Haarlemmermeer (150 kV)

2018

Ingebruikname Randstad 380 kV Noordring Vijfhuizen-Bleiswijk