Ondergrondse aanleg

10 kilometer van de Randstad 380 kV-verbinding komt ondergronds: Daarnaast legt TenneT een nieuwe ondergrondse 150 kV-verbinding aan van hoogspanningstation Waarderpolder naar hoogspanningsstation Vijfhuizen.  En een nieuwe (ondergrondse) 150 kV-verbinding van hoogspanningstation Velsen naar hoogspanningstation Beverwijk (in gebruik genomen in 2015).

Voor het ondergronds leggen van kabels worden sleuven gegraven. Stukken die niet gegraven kunnen worden, omdat er bijvoorbeeld een waterweg of een sportveld wordt gekruist, worden geboord met op afstand bestuurbare boorkoppen.

De 380 kV-verbinding ligt als kabel ondergronds:

  • 3 kilometer langs de Polderbaan bij Schiphol,
  • 3,5 kilometer langs de wijk Floriande in Hoofddorp,
  • 2 kilometer bij de kruising bij Rijpwetering,
  • circa 950 meter onder het Noordzeekanaal bij Velsen