Werkzaamheden 380 kV en 150 kV-verbindingen

Randstad 380 kV bestaat uit:

  • aanleg van een nieuwe (65 kilometer lange) 380 kV-verbinding van hoogspanningsstation Bleiswijk naar hoogspanningsstation Beverwijk. Het grootste deel van de 380 kV-verbinding wordt bovengronds aangelegd waarbij gebruik wordt gemaakt van nieuwe 'Wintrack' masten, 10 kilometer van de 380 kV-verbinding komt ondergronds: 3 kilometer langs de Polderbaan bij Schiphol, 3,5 kilometer langs de wijk Floriande in Hoofddorp, 2 kilometer bij de kruising bij Rijpwetering, circa 950 meter onder het Noordzeekanaal
  • De 380 kV-verbinding wordt gecombineerd met bestaande 150 kV-verbindingen. D.w.z. dat deze verbinding mee wordt genomen in de masten of bij de ondergrondse verkabeling van de 380 kV. De bestaande verbinding loopt nu o.a. door Hoofddorp. Na ingebruikname van de nieuwe verbinding zullen hier de masten worden afgebroken.
  • Aanleg van een nieuwe ondergrondse 150 kV-verbinding van hoogspanningstation Waarderpolder naar hoogspanningsstation Vijfhuizen. De verbinding bestaat al, de nieuwe kabel zorgt voor een grotere transportcapaciteit op dit traject.
  • Aanleg van een nieuwe (ondergrondse) 150 kV-verbinding van hoogspanningstatuion Velsen naar hoogspanningstation Beverwijk. Deze verbinding is 5,2 km lang en in 2015 in gebruik genomen.
  • Ook het aanpassen van de hoogspanningstations Beverwijk en Vijfhuizen  voor 380 kV maakt deel uit van het project

Waarderpolder – Vijfhuizen


Tussen het bestaande 150 kV-station Waardepolder (gemeente Haarlem) en het nieuwe 380 kV/150 kV-station Vijfhuizen (gemeente Haarlemmermeer) leggen we een nieuwe ondergrondse hoogspanningskabelverbinding aan. Dit is de tweede 150 kV-verbinding tussen deze stations. De aanleg gebeurt via horizontaal gestuurde boringen onder de Ringvaart van de Haarlemmermeerpolder en de A200 door. De kabel komt daar tot maximaal 20 meter diep in grond. Er zijn ook stukken waar de kabel op 1,20 meter wordt aangelegd. Op die plaatsen wordt de kabel ingegraven. De 4,1 kilometerlange verbinding is niet nieuw, het is een zogenaamde verzwaring. Er komt een extra kabel bij. Hierdoor kan de nieuwe verbinding meer elektriciteit transporteren dan eerst. Dat is nodig, bijvoorbeeld omdat windenergie van zee straks naar bedrijven en huizen getransporteerd moet worden.

In 2016 gaan de kabels via bedrijventerrein Waarderpolder in Haarlem, langs het Bliekpad (fietspad) de grond in. Om overlast te beperken graven we niet overal tegelijkertijd. Het recreatiegebied en de wegen blijven ook allemaal bereikbaar voor bewoners en bezoekers. De nieuwe kabel wordt aangesloten op de hoogspanningsstations Vijfhuizen en Waarderpolder.